"leżąca" zużyta bateria

ZUŻYTE BATERIE

Drodzy uczniowie! Do dnia 24 listopada przynosimy do szkoły zużyte baterie zbierane w ramach akcji „Region czysty na 6”. Woreczki z bateriami muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.