piątka dzieci, siedzą przed tablicą, na której widnieje napis "Andrzejki"

ANDRZEJKI

Dzień 30 listopada nie mógł się odbyć bez andrzejkowych przepowiedni. Dwie przerwy Samorząd Uczniowski zagospodarował na zabawy z wróżbami.