"leżąca" zużyta bateria

„REGION CZYSTY NA 6” – zużyte baterie

Drodzy uczniowie! Do dnia 13 kwietnia przynosimy do szkoły zużyte baterie zbierane w ramach akcji „Region czysty na 6”. Woreczki z bateriami muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.