pudełka z przedmiotami do doświadczeń

Nagroda za Talenciaki

Dziękujemy za Wasze Talenciaki. Zestaw Eksperymenty – Elektryczność jest już z nami. Na fizyce działamy.