dzieci stoją, są w szkolnej bibliotece, trzymają dyplomy

Pasowanie na czytelnika

Dnia 27 stycznia w szkolnej bibliotece pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na czytelników.