I PÓŁROCZE 01.09.2022-27.01.2023

01.09.2022 – Rozpoczęcie roku szkolnego – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.09.2022 – Zebrania z rodzicami – godz. 18:00

14.10.2022 – Dzień Edukacji Narodowej – apel, pasowanie klas I – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24-28.10.2022 – Konsultacje dla rodziców

31.10.2022 – Dyżur świetlicy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.11.2022 – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć

11.11.2022 – Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć

14-18.11.2022 – Zebrania z rodzicami

15.12.2022 – Informacja o ocenach niedostatecznych – I półrocze

12-16.12.2022 – Konsultacje dla rodziców zagrożonych uczniów

23.12.2022-01.01.2023 – Przerwa świąteczna

II PÓŁROCZE 30.01.2023 – 23.06.2023

22.01.2023 – Wystawienie ocen – I półrocze

06.01.2023 – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć

30.01-12.02.2023 – Ferie zimowe

13-17.02.2023 – Zebrania z rodzicami

06-10.03.2023 – Konsultacje dla rodziców

06-11.04.2023 – Wiosenna przerwa świąteczna

17-21.04.2023 – Zebrania z rodzicami

02.05.2023 – Dyżur świetlicy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15-16.05.2023 – Konsultacje dla rodziców

19.05.2023 – Informacja o ocenach niedostatecznych – II półrocze

23-25.05.2023 – Test ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych

01-02.06.2023 – Dni Turystyki – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

08.06.2023 – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć

09.06.2023 – Dyżur świetlicy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.06.2022 – Ustalenie ocen końcoworocznych

23.06.2022 – Zakończenie roku szkolnego – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26.06-31.08 – Ferie letnie