Nauczyciele:

* Agnieszka Kwiręg – dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

* Barbara Banasiak – język polski

* Marek Bednarski – informatyka, technika

* Maria Staszak – biologia

* Monika Komorowska-Ptak – fizyka

* Katarzyna Karczyńska – nauczanie zintegrowane, matematyka, plastyka, muzyka

* Natalia Górecka– język angielski

* Ewa Mielcarek – WOS

* Barbara Mikołajczak – język niemiecki, chemia, EDB

* Paweł Pietrzak – wychowanie fizyczne

* Iwona Grabarkiewicz - geografia

* Agnieszka Przywara-Kapturek – nauczanie zintegrowane, logopeda

* Marta Rymaniak – religia, oddział przedszkolny

* Agata Szubert – matematyka

* Maria Szymczak – nauczanie zintegrowane, pedagog

* Elwira Śliczna – oddział przedszkolny

* Katarzyna Włodarska - historia, przyroda, WDŻ, biblioteka

Pracownicy Administracji i obsługi:

* Joanna Pawłowska – sekretarz

* Marzena Adamczak – woźna

* Katarzyna Zalewska - sprzątaczka

* Paweł Pietrzak - woźny