http://spkrzyzanowo.srem.pl/wp-content/uploads/2021/04/plakat1-300x200.png

Celem projektu jest podniesienie u 497 uczniów wiedzy i kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (w tym zniwelowanie deficytów u 88uczniówze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 11 uczniów z niepełnosprawnością) oraz podniesienie kompetencji 60 nauczycieli w zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej z uczniami, a także wyposażenie szkół w niezbędne pomoce multimedialnei dydaktyczne w miejsko-wiejskiej gminie Śrem w terminie do 31.01.2022r.Dofinansowanie projektu z UE:663 338,75zł

http://spkrzyzanowo.srem.pl/wp-content/uploads/2021/07/Euroschola-Razem-damy-rade-baner-akcji-1-300x200.jpg

#naukawdomu RAZEM DAMY RADĘ!

Szkoła została beneficjentem programu wspierającego nauczanie zdalne podczas zamknięcia placówki spowodowanego epidemią koronawirusa.

plakat projektu szkolnego - ergonomia pracy nauczycieli

ERGONOMIA PRACY NAUCZYCIELI ŚREMSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Celem projektu jest wsparcie utrzymania aktywności zawodowej 374 mieszkańców województwa wielkopolskiego, pracujących w zawodzie nauczyciela/lki w 11 szkołach podstawowych z obszaru miasta i gminy Śrem, oraz zmniejszenie oddziaływania czynników niekorzystnie wpływających na ich stan zdrowia.

plakat szkolnego projektu

KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SKIEROWANY DO KADR ZARZĄDZAJĄCYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

II etap projektu - Doradztwo indywidualne

Dofinansowanie projektu UE: 5 240 703,00 zł

szóstka dzieci, w tle stara kapliczka

CYFROWA SZKOŁA WIELKOPOLSK@ 2020

Uczniowie klasy VIII naszej szkoły biorą udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, który realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu realizowany jest podprojekt Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW) nad którym pracują nasi uczniowie. Podprojekt edukacyjny Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski ma wzbudzić zainteresowanie uczniów historią i współczesnością regionu. Kluczową wartością podprojektu jest budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości. W związku z założeniami autorów przedsięwzięcia, uczniowie wybrali do opisu bohaterkę swoich badań - Tekle Chłapowską z Mańkowskich. Udział w projekcie zaowocował powiększeniem zasobów szkoły o tablety i laptop oraz materiały biurowe.

logo akcji eko-szkoła

EKO-SZKOŁA 2022

„EKO – SZKOŁA” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

logo projektu "Laboratoria przyszłości"

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie pojawi się we wszystkich polskich szkołach już niedługo! Rusza największa inwestycja państwa polskiego w nowoczesną edukację w historii – „Laboratoria Przyszłości”. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.