Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta
w Krzyżanowie

           

Miesiąc

Spotkania z Rodzicami

Zebrania  z rodzicami

Konsultacje

Wrzesień

od 19.09.2023r.   organizacyjne

 

Październik

 

24.10.2023r.

Listopad

14.11.2023r.  śródokresowe

 

Grudzień

 

12–15.12.2023r. –dla rodziców zagrożonych uczniów

Luty

06.02.2024r.  śródroczne

 

Kwiecień

09.04.2024r.  śródokresowe

09.04.2024r.  śródokresowe

Maj

 

21.05.2024r. – dla rodziców zagrożonych uczniów

Po  zatwierdzeniu dyrektor  zastrzega prawo do dokonywania zmian.

 

 

 

 

KALENDARZ   ORGANIZACYJNY

 

Czas trwania zajęć edukacyjnych podzielony został na dwa półrocza

I   półrocze:    01.09.2023r. – 31.01.2024r.

II  półrocze:    01.02.2024r. –  21.06.2024r.

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023r. – 01.01.2024r.

Ferie zimowe

12.02. – 25.02.2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03. – 02.04.2024r.

Terminy powiadomienia o ocenach niedostatecznych

–          śródrocznej

–          końcowej

 

15.12.2023r.

18.05.2024r.

Terminy wystawienia ocen i pisemnego powiadomienia rodziców – klasyfikacja tydzień później

16.01.2024r.

11.06.2024r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21.06.2024r.

Dni Turystyki – zielone szkoły

05.06. – 07.06.2024

Ferie letnie

24.06. – 31.08.2024r.

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Egzamin ósmoklasisty

Dzień wolny od zajęć

Dzień wolny od zajęć

Dzień wolny od zajęć

Dzień wolny od zajęć

 

14 – 16  maja 2024 r.

13 października 2023r. – apel rano

22 grudnia 2023r. – dyżur świetlicy

2 maja 2024r. – dyżur świetlicy

31 maja 2024r. – dyżur świetlicy

20 czerwca 2024r – spotkania z wychowawcą

 

Skip to content