Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta
w Krzyżanowie

 

NAUCZYCIELE

 • Agnieszka Kwiręg – dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego i języka polskiego
 • Barbara Bansiak – nauczyciel języka polskiego
 • Marek Bednarski – nauczyciel informatyki, techniki
 • Natalia Górecka – nauczyciel języka angielskiego
 • Iwona Grabarkiewicz – nauczyciel geografii
 • Katarzyna Karczyńska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, plastyki, muzyki
 • Monika Komorowska-Ptak – nauczyciel fizyki
 • Barbara Mikołajczak – nauczyciel języka niemieckiego, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa
 • Paweł Pietrzak – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Daria Płygawko – logopeda
 • Agnieszka Przywara-Kapturek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
 • Marta Rymaniak – katecheta, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Maria Staszak – nauczyciel biologii
 • Agata Szubert – nauczyciel matematyki
 • Maria Szymczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog
 • Beata Ściana – nauczyciel doradztwa zawodowego
 • Elwira Śliczna – nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Katarzyna Włodarska – bibliotekarz, nauczyciel historii, przyrody, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie
 • Zuzanna Wojna – nauczyciel języka angielskiego

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 • Joanna Pawłowska – sekretarz
 • Marzena Adamczak – sprzątaczka
 • Katarzyna Zalewska – sprzątaczka
 • Paweł Pietrzak – woźny
 • Karolina Grzybowska-Tomczak – pomoc nauczyciela
 • Katarzyna Mądra – pomoc nauczyciela

 

Skip to content